Strona główna

+48 600 822 305
+48 600 822 306

Transport Bliski - Żory

Konserwacja, naprawy, remonty, serwis
i modernizacja urządzeń dźwignicowych.

samochód serwisowy
Praca


POMIARY ELEKTRYCZNE

Usługi
Dostosowujemy również wszelkiego rodzaju urządzenia dźwignicowe do minimalnych wymagań (BHP) dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002r (Dyrektywa Narzędziowa) oraz do odbiorów technicznych przez UDT zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Techologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, naprawy i modernizacji urządzeń transportu bliskiego. Wykonujemy analizę stopnia wykorzystania resursu UTB - RESURS UTBsterowania radiowe
WYDARZENIA

Transportowy Dozót Techniczny

01.06.2018r. - Uzyskanie uprawnień TDT na modernizację UTB oraz Specjalistycznych Urządzeń Transportu Ciągłego i Bliskiego.

urząd dozoru technicznego

28.12.2017r. - Rozszerzenie uprawnień UDT na modernizację UTB o: dźwigi osobowe, dźwigi towarowe, dźwigi towarowe małe, dźwigi budowlane, urządzenia dla osób niepełnosprawnych.

10.11.2016r. - Rozszerzenie uprawnień UDT na modernizację UTB o: dźwigniki, podesty ruchome, wózki jezdniowe.

27.09.2013r. - Uzyskanie uprawnień UDT na modernizację UTB (suwnice, wciągniki, wciągarki, żurawie wieżowe, szynowe, przenośne, samojezdne, stacjonarne).

GALERIA
tauron wydobycie tauron wydobycie sgm jsw cementownia warta synthosgroup arcelormittal Trakt Gliwice alchemia

-- ZAUFALI NAM --

Konserwacja, naprawy, remonty, serwis i modernizacja urządzeń dźwignicowych - decyzja nr UD-07-97-P/3-17 wydana przez urząd dozoru technicznego