strona główna

+48 600 822 305
+48 600 822 306

Transport Bliski - Żory

Konserwacja, naprawy, remonty, serwis
i modernizacja urządzeń dźwignicowych.

samochód serwisowy
Praca

Wciągniki oraz wciągarki


Transport Bliski świadczy usługi w zakresie remontów, napraw, modernizacji wciągników, wciągarek stacjonarnych, przejezdnych ogólnego oraz specjalnego przeznaczenia.

Wciągarka przejezdna


Dostosowujemy wciągniki oraz wciągarki do:
 • Minimalnych wymagań dotyczących BHP (Dyrektywa Narzędziowa)
 • Sterowań radiowych
Oferujemy również:
 • Wymianę całej aparatury zasilająco-sterowniczej
 • Wymianę oraz remont układów napędowych
 • Uszczelnianie przekładni
 • Naprawy bieżące,przeglądy i konserwację
 • Przygotowanie wciągników i wciągarek do odbioru UDT
 • Pomiary elektryczne

PRZEPISY PRAWNE

 • Forma dozoru technicznego: pełny, ograniczony lub uproszczony
 • Termin i rodzaj badania:
 • wciągniki, wciągarki z napędem ręcznym o udźwigu do 2000kg - uproszczony, nie podlegają badaniom UDT
 • wciągniki, wciągarki o udźwigu z napędem ręcznym powyżej 2000kg - ograniczony, doraźne kontrolne co trzy lata
 • wciągniki, wciągarki z napędem mechanicznym ogólnego przeznaczenia - ograniczony, doraźne kontrolne co dwa lata
 • wciągniki ogólnego przeznaczenia z napędem ręcznym - ograniczone, co dwa lata
 • wciągniki, wciągarki z napędem elektrycznym jednofazowym do 1000kg - uproszczony, nie podlegają badaniom UDT
 • wciągniki, wciągarki z napędem mechanicznym specjalistyczne - pełny, okresowe co jeden rok
 • Termin przeglądu konserwacyjnego:
 • wciągniki, wciągarki z napędem ręcznym - co 90 dni
 • wciągniki, wciągarki z napędem mechanicznym ogólnego przeznaczenia - co 30 dni
 • wciągniki, wciągarki specjalnego przeznaczenia - co 30 dni
 • Uprawnienia operatora: Kat.IW, IIW - wciągniki, wciągarki (w zależności od rodzaju sterowania wciągnika/wciągarki)
Konserwacja, naprawy, remonty, serwis i modernizacja urządzeń dźwignicowych - decyzja nr UD-07-97-P/1-13 wydana przez urząd dozoru technicznego