Strona główna

+48 600 822 305
+48 600 822 306

Transport Bliski - Żory

Konserwacja, naprawy, remonty, serwis
i modernizacja urządzeń dźwignicowych.

samochód serwisowy
Praca

Sterowania radiowe

Proponujemy Państwu dostawę oraz montaż sterowań radiowych przeznaczonych m.in. do sterowania urządzeniami transportu bliskiego. Wykorzystywane są one do sterowania suwnicami ogólnego przeznaczenia (suwnice warsztatowe, suwnice magazynowe) oraz specjalnego przeznaczenia (suwnice czerpakowe, suwnice chwytakowe, suwnice hutnicze, suwnice lejnicze). Doskonale sprawdzają się przy sterowaniu żurawi wieżowych (dźwigów), pompogruszek i innych urządzeń przemysłowych o napędzie elektrycznym lub hydraulicznym.

W zależności od wykonania (stopnia ochrony IP), urządzenia radiowe mogą być też stosowane do sterowania urządzeniami dźwignicowymi zabudowanymi na statkach lub w strefach zagrożonych wybuchem (EX).

STEROWANIE RADIOWE - HBC RADIOMATIC

Zobacz...

sterowanie HBC Radiomatic

STEROWANIE RADIOWE - HETRONIC

Zobacz...

sterowanie HETRONIC

Konserwacja, naprawy, remonty, serwis i modernizacja urządzeń dźwignicowych - decyzja nr UD-07-97-P/1-13 wydana przez urząd dozoru technicznego