Strona główna

+48 600 822 305
+48 600 822 306

Transport Bliski - Żory

Konserwacja, naprawy, remonty, serwis
i modernizacja urządzeń dźwignicowych.

samochód serwisowy
Praca

Suwnice hakowe, chwytakowe, lejnicze

Transport Bliski oferuje usługi w zakresie zakresie remontów, napraw, modernizacji suwnic ogólnego oraz specjalnego przeznaczenia.

suwnica pomostowa suwnica bramowa suwnica chwytakowa suwnica bramowa Dostosowujemy suwnice do:
 • Minimalnych wymagań dotyczących BHP (Dyrektywa Narzędziowa)
 • Sterowań radiowych


Oferujemy również:
 • Montaż i demontaż suwnic
 • Wymianę całej aparatury zasilająco-sterowniczej
 • Wykonywanie i montaż pulpitów sterowniczych do kabin
 • Wymianę oraz remont układów napędowych
 • zabezpieczenie antykorozyjne suwnic
 • Uszczelnianie przekładni
 • Naprawy bieżące,przeglądy i konserwację
 • Szkolenia stanowiskowe dla operatorów suwnic.
 • Przygotowanie suwnic do odbioru UDT
 • Pomiary elektryczne

Biorąc pod uwagę, iż pracownicy naszej firmy mają długoletnie doświadczenie w pracy z suwnicami, możemy podjąć się każdych zleceń związanych m.in. z modernizacjami suwnic, począwszy od tych, których produkcja przypadła na początki XX wieku, jak również tych produkowanych w oparciu o najnowsze technologie.

Do każdego zapytania podchodzimy indywidualnie.PRZEPISY PRAWNE

 • Forma dozoru technicznego: pełny lub ograniczony
 • Termin i rodzaj badania:
 • suwnice ogólnego przeznaczenia z napędem ręcznym - ograniczony, doraźne co dwa lata
 • suwnice ogólnego przeznaczenia z napędem innym niż ręczny - pełny, okresowe co dwa lata
 • suwnice specjalnego przeznaczenia - pełny, okresowe co jeden rok
 • Termin przeglądu konserwacyjnego:
 • suwnice ogólnego przeznaczenia z napędem ręcznym - co 90 dni
 • suwnice ogólnego przeznaczenia z napędem innym niż ręczny - co 30 dni
 • suwnice specjalnego przeznaczenia - co 30 dni
 • Uprawnienia operatora: Kat.IS, IIS lub IIIS - suwnice (w zależności od rodzaju sterowania suwnicy)
Konserwacja, naprawy, remonty, serwis i modernizacja urządzeń dźwignicowych - decyzja nr UD-07-97-P/1-13 wydana przez urząd dozoru technicznego