Strona główna

+48 600 822 305
+48 600 822 306

Transport Bliski - Żory

Konserwacja, naprawy, remonty, serwis
i modernizacja urządzeń dźwignicowych.

samochód serwisowy
Praca

RESURS

   Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA PRZEDSIEBIORCZOŚCI I TECHNOLOGI z dnia 30 października 2018r, w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji Urządzeń Transportu Bliskiego (Dz. U. 2018 poz.2176), Eksploatujący powinien kontrolować na bieżąco stopień wykorzystania resursu urządzenia.
  Według definicji, resurs to parametry graniczne stosowane do oceny i identyfikacji stanu technicznego, określone na podstawie liczby cykli pracy i stanu obciążenia UTB w założonym okresie eksploatacji z uwzględnieniem rzeczywistych warunków użytkowania.
  W przypadku stwierdzenia stopnia wykorzystania RESURSU urządzenia należy przeprowadzić Przegląd Specjalny.

RESURS - Żuraw samojezdny LIEBHERR

Liebherr resurs

RESURS - Żuraw budowlany ŻB 75/100

żuraw ŻB75_100 resurs

RESURS - Wózek widłowy

wózek jezdniowy resurs


Wytyczne UDT dotyczące eksploatacji UTB

W celu wykonania analizy wykorzystania resursu UTB zachęcamy do kontaktu:

biuro

sterowania radiowe
WYDARZENIA

Transportowy Dozót Techniczny

01.06.2018r. - Uzyskanie uprawnień TDT na modernizację UTB oraz Specjalistycznych Urządzeń Transportu Ciągłego i Bliskiego.

urząd dozoru technicznego

28.12.2017r. - Rozszerzenie uprawnień UDT na modernizację UTB o: dźwigi osobowe, dźwigi towarowe, dźwigi towarowe małe, dźwigi budowlane, urządzenia dla osób niepełnosprawnych.

10.11.2016r. - Rozszerzenie uprawnień UDT na modernizację UTB o: dźwigniki, podesty ruchome, wózki jezdniowe.

27.09.2013r. - Uzyskanie uprawnień UDT na modernizację UTB (suwnice, wciągniki, wciągarki, żurawie wieżowe, szynowe, przenośne, samojezdne, stacjonarne).

tauron wydobycie sgm jsw synthosgroup arcelormittal Trakt Gliwice alchemia

-- ZAUFALI NAM --

Konserwacja, naprawy, remonty, serwis i modernizacja urządzeń dźwignicowych - decyzja nr UD-07-97-P/3-17 wydana przez urząd dozoru technicznego