Strona główna

+48 600 822 305
+48 600 822 306

Transport Bliski - Żory

Konserwacja, naprawy, remonty, serwis
i modernizacja urządzeń dźwignicowych.

samochód serwisowy
Praca

Pomiary elektryczne


"Transport Bliski" świadczy usługi z zakresu wykonywania pomiarów elektrycznych sieci elektroenergetycznych oraz urządzeń elektrycznych. t.j.

  1. pomiar rezystancji izolacji,
  2. pomiar impedancji pętli zwarcia w obwodzie jednofazowym oraz trójfazowym (pomiar skuteczności zerowania)
  3. pomiary rezystywności gruntu,
  4. pomiar i badanie wyłącznika różnicowprądowego RCD,
  5. pomiar rezystancji uziemień (instalacji odgromowej),
  6. kontrola stanu instalacji odgromowej,
  7. oględziny w celu sprawdzenia stanu ochrony przed dotykiem bezpośrednim,
  8. opracowanie i wystawienie protokołu z wykonanych pomiarów.

Konserwacja, naprawy, remonty, serwis i modernizacja urządzeń dźwignicowych - decyzja nr UD-07-97-P/2-16 wydana przez urząd dozoru technicznego