Strona główna

+48 600 822 305
+48 600 822 306

Transport Bliski - Żory

Konserwacja, naprawy, remonty, serwis
i modernizacja urządzeń dźwignicowych.

samochód serwisowy
Praca

PRZEGLĄD SPECJALNY

   Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA PRZEDSIEBIORCZOŚCI I TECHNOLOGI z dnia 30 października 2018r, w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji Urządzeń Transportu Bliskiego (Dz. U. 2018 poz.2176), w przypadku stwierdzenia stopnia wykorzystania - RESURSU UTB, należy przeprowadzić Przegląd Specjalny.
  Zakres Przeglądu Specjalnego można przeprowadzić na podstawie instrukcji eksploatacji urządzenia lub w przypadku braku instrukcji należy postępować zgodnie z zapisami norm, uznanych specyfikacji technicznych, aktualnym poziomem wiedzy technicznej i dobrą praktyką inżynierską.
 Przegląd specjalny obejmuje swoim zakresem wszystkie elementy, które mają wpływ na bezpieczną eksploatację urządzenia, a w szczególności:

 • konstrukcję nośną,
 • mechanizmy napędowe,
 • układy elektryczne,
 • układy hydrauliczne,
 • układy pneumatyczne,
 • układy bezpieczeństwa.
 • należą: konstrukcja nośna urządzenia, napęd, instalacje elektryczne, hydrauliczne, pneumatyczne oraz systemy i układy bezpieczeństwa. Nasza firma przeprowadza kompleksowe przeglądy specjalne UTB, posiadając do tego stosowne kwalifikacje i uprawienia Urzędu Dozoru Technicznego. Przegląd specjalny wykonujemy dla dźwignic i większości pozostałych Urządzeń Transportu Bliskiego (UTB).  Wytyczne UDT dotyczące eksploatacji UTB

  W celu wykonania przeglądu specjalnego UTB zachęcamy do kontaktu:

  biuro

  sterowania radiowe
  WYDARZENIA

  Transportowy Dozót Techniczny

  01.06.2018r. - Uzyskanie uprawnień TDT na modernizację UTB oraz Specjalistycznych Urządzeń Transportu Ciągłego i Bliskiego.

  urząd dozoru technicznego

  28.12.2017r. - Rozszerzenie uprawnień UDT na modernizację UTB o: dźwigi osobowe, dźwigi towarowe, dźwigi towarowe małe, dźwigi budowlane, urządzenia dla osób niepełnosprawnych.

  10.11.2016r. - Rozszerzenie uprawnień UDT na modernizację UTB o: dźwigniki, podesty ruchome, wózki jezdniowe.

  27.09.2013r. - Uzyskanie uprawnień UDT na modernizację UTB (suwnice, wciągniki, wciągarki, żurawie wieżowe, szynowe, przenośne, samojezdne, stacjonarne).

  tauron wydobycie sgm jsw synthosgroup arcelormittal Trakt Gliwice alchemia

  -- ZAUFALI NAM --

  Konserwacja, naprawy, remonty, serwis i modernizacja urządzeń dźwignicowych - decyzja nr UD-07-97-P/3-17 wydana przez urząd dozoru technicznego