Strona główna

+48 600 822 305
+48 600 822 306

Transport Bliski - Żory

Konserwacja, naprawy, remonty, serwis
i modernizacja urządzeń dźwignicowych.

samochód serwisowy
Praca

Dostosowanie urządzeń transportu bliskiego do minimalnych wymagań


Nasza Firma zajmuje się dostosowaniem wszelkiego rodzaju Urządzeń Transportu Bliskiego do minimalnych wymagań (BHP) dotyczących "Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy" zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002r (Dyrektywa Narzędziowa). Do każdego urządzenia podchodzimy indywidualnie, przeprowadzając ocenę zgodności z wymaganiami rozporządzenia, na podstawie której przygotowujemy i uzgadniamy dokumentację w UDT, a następnie przeprowadzamy modernizację urządzenia. Po zakończonych pracach wystawiamy protokół modernizacji zgodnie z posiadanymi uprawnieniami Urzędu Dozoru Technicznego.

uprawnienia UDT

Urządzenia Transportu Bliskiego przygotowujemy również do odbiorów technicznych przeprowadzanych przez UDT zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003r.


DOKUMENTY

Konserwacja, naprawy, remonty, serwis i modernizacja urządzeń dźwignicowych - decyzja nr UD-07-97-P/1-13 wydana przez urząd dozoru technicznego