Strona główna

+48 600 822 305
+48 600 822 306

Transport Bliski - Żory

Konserwacja, naprawy, remonty, serwis
i modernizacja urządzeń dźwignicowych.

samochód serwisowy
Praca


POMIARY ELEKTRYCZNE

Realizacje


montaż magnesu

Montaż magnesu elektropermanentnego do linii technologicznej

Montaż magnesu elektropermanentnego do linii technologicznej
suwnica bramowa

Montaż instalacji elektrycznej na suwnicy bramowej Q-16t

Montaż instalacji elektrycznej na suwnicy bramowej Q-16t
modernizacja podestu ruchomego

Modernizacja podestu ruchomego P100. Przebudowa sterowania ręcznego na sterowanie za pośrednictwem elektrozaworów

Modernizacja podestu ruchomego P100. Przebudowa sterowania ręcznego na sterowanie za pośrednictwem elektrozaworów.
modernizacja suwnicy chwytakowej

Modernizacja suwnicy chwytakowej wraz z montażem nowego stanowiska sterowniczego

Modernizacja suwnicy chwytakowej wraz z montażem nowego stanowiska sterowniczego.
montaż wciągarki

Modernizacja suwnicy dwudźwigarowej oraz montaż nowej wciągarki donati

Modernizacja suwnicy chwytakowej wraz z montażem nowego stanowiska sterowniczego.
montaż suwnicy

Wykonanie dwóch suwnic pomostowych o udźwigach Q-3,2t

Okablowanie suwnic pomostowych o udźwigach Q-3,2t

sterowania radiowe
WYDARZENIA

urząd dozoru technicznego

10.2017r. - Rozszerzenie uprawnień UDT na modernizację UTB o: dźwigi osobowe, dźwigi towarowe, dźwigi towarowe małe, urządzenia dla osób niepełnosprawnych.

10.11.2016r. - Rozszerzenie uprawnień UDT na modernizację UTB o: dźwigniki, podesty ruchome, wózki jezdniowe.

27.09.2013r. - Uzyskanie uprawnień UDT na modernizację UTB (suwnice, wciągniki, wciągarki, żurawie wieżowe, szynowe, przenośne, samojezdne, stacjonarne).

tauron wydobycie sgm pkpcargo jsw cukrownia Glinojeck cementownia warta synthosgroup arcelormittal Trakt Gliwice alchemia

-- ZAUFALI NAM --

Konserwacja, naprawy, remonty, serwis i modernizacja urządzeń dźwignicowych - decyzja nr UD-07-97-P/3-17 wydana przez urząd dozoru technicznego